โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญนักเรียนที่สนใจร่วมประกวดแต่งคำขวัญ กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 104 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญนักเรียนที่สนใจร่วมประกวดแต่งคำขวัญ กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์