ประกาศสมัครสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 165 คน
ประกาศสมัครสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2565

กรอก/แก้ไข ใบสมัครสอบคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่ ระหว่างวันที่8 มิถุนายน 2565 - 15 กรกฎาคม 2565

หมายเหตุ :
ระบบจะเปิดให้ทำการพิมพ์ใบสมัครได้ระหว่างวันที่16 -22 กรกฎาคม 2565

http://olympic.science.cmu.ac.th/Home/index?pageid=YUc5dFpRPT0=