ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการการกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว. – มช.)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มิถุนายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 288 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการการกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว. – มช.)


เอกสารดาวน์โหลด
1. แบบฟอร์มรับมสมัคร (download)
2. ประกาศรับสมัคร (download)