ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 2066 คน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีประจำปีการศึกษา 2564

ขอให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อและผลการเรียน โดยหากพบว่าต้องมีการแก้ไข ขอให้แจ้งแก้ไขได้ภายในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เท่านั้น ที่ห้องทะเบียน


เอกสารดาวน์โหลด
1. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีประจำปีการศึกษา 2564 (download)
2. รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีตลอดช่วงชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (download)