โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 323 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอน พร้อมทั้งร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดี ณ อาคารหอประชุม 50 และ อาคารสาธิตรวมใจ วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565