โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในด้านต่างๆดังนี้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 237 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในด้านต่างๆดังนี้

เด็กหญิงปพิชญา   นาคพน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ได้เข้ารับเกียรติบัตรแสดงความยินดี​ จาก​ นายอิทธิพล​ คุณปลื้ม​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน​ธรรม​ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย​ กองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย   เนื่องจากเป็นเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ​จากเวทีการแข่งขันเต้นระดับนานาชาติ​ ATOD​ international​ Dance​ Competition​ 2022​ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565

การแข่งขันหมากรุกสากล " 3rd Kad Suan Kaew Rapid Chess Cup 2022" วันที่ 25- 26 มิถุนายน 2565  ณ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่

ผลการแข่งขันรุ่น Intermediate
รางวัลชนะเลิศ นายภูมิรพี  วีระพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 - นางสาวชญานิศ  มูตยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

ผลการประกวด Yamaha Thailand Music Festival 2021 (YTMF 2021) รอบคัดเลือก ภาคเหนือ เดือนมิถุนายน 2565 ประเภท Yamaha Band Challenge รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี วงดนตรี PEANUT ได้รับรางวัล Yamaha gold prize โดยมีสมาชิกในวงเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังนี้

นายสิษฐวัศ ปัญญาภู

นางสาวศศิวรัญ ขันทองนาค  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

เด็กชายเมธวิน แก้วมรกต  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวปรียนันท์ นันท์ศุภวัฒน์

นายณัชพล โพธาภรณ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวบุญญิศา วานิชกุล ชั้น ม.5/1 
นางสาวปภาวรินท์ เซี่ยงหลิว ชั้น ม.5/1 
นางสาวปารย์ ภูธรารักษ์ ชั้น ม.5/2 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล30,000บาท โครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มพัฒนาชุมชนยั่งยืน(ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม)
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565