ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว.-มช.)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 167 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว.-มช.)


เอกสารดาวน์โหลด
1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว.-มช.) (download)