ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 547 คน
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.ปลายสอบแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ( สอวน.)

โดยไม่จำกัดจำนวน โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบคนละ 100 บาท 

การสอบแข่งขันในวันเสาร์ที่  20 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้เข้าค่ายอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกต่อไป 

ช่วงเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565
  
www.geo.soc.cmu.ac.th

 

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. 03-เอกสารแนบ-3-กำหนดการ-ภูมิศาสตร์โอลิมปิก-มช (download)
2. 02-เอกสารแนบ-2-แบบตอบรับ-ภูมิศาสตร์โอลิมปิก-ม (download)
3. 01-เอกสารแนบ-1-ประกาศ-ภูมิศาสตร์โอลิมปิก-มช.ป (download)
4. 00-จดหมายเชิญโรงเรียน-ภูมิศาสตร์โอลิมปิก-มช (download)