ขอเชิญเข้าร่วมประกวด Clip มัคคุเทศก์ นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3 ในรูปแบบการเล่านำชมสถานที่สำคัญในอำเภอ หรือจังหวัดที่มีความสัมพันธ์กับชาติ ศาสนา พระมาหกษัตริย์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กรกฎาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 106 คน
ขอเชิญเข้าร่วมประกวด Clip มัคคุเทศก์ นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3 ในรูปแบบการเล่านำชมสถานที่สำคัญในอำเภอ หรือจังหวัดที่มีความสัมพันธ์กับชาติ ศาสนา พระมาหกษัตริย์


เอกสารดาวน์โหลด
1. รายละเอียดการส่ง คลิปการประกวด (download)