โรงเรียนสาธิตเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ครูดี สังคมดี 54 ปี ศึกษาศาสตร์ มช. โดยร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อ ความสำเร็จของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กรกฎาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 416 คน
โรงเรียนสาธิตเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ครูดี สังคมดี 54 ปี ศึกษาศาสตร์ มช. โดยร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อ ความสำเร็จของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อาจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ฐิติมา  อินทวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ และ นายศิริณัช  ติมัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มช. "ครูดี สังคมดี 54 ปี ศึกษาศาสตร์ มช." โดยร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อ "ความสำเร็จของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา" ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ลิงก์วิดีโอ  คลิก