โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 21 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นำโดยอาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ อาจารย์มนตรี แรงจัดงาน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจกานักเรียน ตัวแแทนอาจารย์ และตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายเทียนและปัจจัยไทยธรรม เนื่องในกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่