งานจิตอาสาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำของบริจาคให้น้องๆเด็กกำพร้า วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 124 คน
งานจิตอาสาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำของบริจาคให้น้องๆเด็กกำพร้า วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

งานจิตอาสาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำของบริจาค ประกอบด้วย 

- ของใช้ในชีวิตประจำวัน 
- เสื้อผ้าสภาพดี 
- ของเล่นเด็ก, หนังสือนิทาน
- อุปกรณ์การเรียน, เครื่องเขียน
- อุปกรณ์ป้องกันโควิด (ขอรับบริจาคเป็นเงิน เพื่อนำไปจัดซื้อ แมส, เจล  แอลกอฮอล์ล้างมือ)
- เงินจำนวน 5000 บ. 

นำไปบริจาคให้น้องๆเด็กกำพร้า ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2565 ณ วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่