ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว.-มช.)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 365 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว.-มช.)


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว.-มช.) (download)