โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวด ตั้งชื่อ Mascot กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 239 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวด ตั้งชื่อ Mascot กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์