โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในด้านต่างๆดังนี้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 568 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในด้านต่างๆดังนี้

ทีมมดงาน โครงการร่วมใจช่วยต้นยางนา:หมอต้นไม้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1ใน 10ทีมจิตอาสาระดับประเทศ ในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยซึ่ง จัดโดย สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักปลัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยพันเอกสุวเทพ ศิริสรณ์  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  มอบทุนสนับสนุน ทีม มดงาน จำนวน 34,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการร่วมใจช่วยต้นยางนา:หมอต้นไม้
เมื่อวันที่ 13 ก.ค 2565 ทีมมดงาน สมาชิกได้แก่  

1.นางสาวภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 (หัวหน้าทีม)

2. นายชิติพัทธ์ ชัยมงคล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (รองหัวหน้า)

3. นางสาวอชรพร มะลิมาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

 

เด็กหญิงปพิชญา  นาคพน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 9 CSTD Thailand Dance Grand Prix 27-31 July 2022 ประเภทการแข่งขัน DEMI-CHARACTER SOLO (15 YEARS & UNDER) รางวัลที่ได้ HONOURABLEMENT (แสดงเป็น Poor -ผู้ยากไร้หรือขอทาน) จากผู้เข้าแข่งขัน 16 คน กับรางวัล 6 ตำแหน่ง ณ โรงละครอักษรา คิงส์เพาเวอร์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565

 

นางสาวปิยธิดา  อุ้ยฟูใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนไทยเพียงคนเดียว เข้าร่วมการประชุมในเวทีระดับนานาชาติ NAM Youth Summit” (การประชุมสุดยอดเยาวชนของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด) ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2565 ณ เมืองบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน  เป็นการประชุมสุดยอดผู้นำที่มีการอภิปรายแบบโต้ตอบระหว่างเยาวชน NAM เกี่ยวกับปัญหาทั่วโลกที่แท้จริง รวมถึงการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ NAM Model Simulation Exercise กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและถ่ายทอดความเป็นหนึ่งเดียวของเยาวชนสู่ประชาคม ระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

 

นายธนนท์ ธนิยผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน กีฬาแบดมินตัน ประเภท ทีมชาย จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33  พัทลุงเกมส์ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565