สรุปผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1792 คน
สรุปผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) งานแนะแนวจะแจ้งให้ทราบเฉพาะข้อมูลสรุปในภาพรวมเท่านั้น สำหรับรายละเอียดของนักเรียนเป็นรายบุคคลจะเก็บข้อมูลไว้ที่ห้องแนะแนว


เอกสารดาวน์โหลด
1. สรุปผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (download)