กำหนดการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 - สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 386 คน
กำหนดการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 - สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่