พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กรกฎาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 2386 คน
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพการรับเกียรติบัตรเรียนดี   คลิก

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาพการรับเกียรติบัตรเรียนดี   คลิก

 

ลิงก์ E-BOOK สูจิบัตรพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  : คลิก


เอกสารดาวน์โหลด
1. สูจิบัตรพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (download)