ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 / เนื้อหาสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 กรกฎาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1760 คน
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 / เนื้อหาสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เอกสารดาวน์โหลด
1. ม.4-5 ตารางสอบกลางภาค และ (ม.6) ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (download)
2. ม.ต้น ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (download)
3. ม.3 เนื้อหาสอบกลางภาค 1-65 (download)
4. ม.2 เนื้อหาสอบกลางภาค 1-65 (download)
5. ม.1 เนื้อหาสอบกลางภาค 1-65 (download)