โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.พรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ในโอกาสที่มาแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 152 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.พรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ในโอกาสที่มาแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

อาจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.พรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ในโอกาสที่มาแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปภาพเพิ่มเติม   คลิก