โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International รุ่นที่ 6 ประจำปี 2566-2567 (1 ปีการศึกษา)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 151 คน
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International รุ่นที่ 6 ประจำปี 2566-2567 (1 ปีการศึกษา)

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International รุ่นที่ 6 ประจำปี 2566-2567  (1 ปีการศึกษา) พิเศษสอบออนไลน์ฟรี เพื่อชิงทุนสมทบ ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 - 14:00 น. 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.มีอายุระหว่าง 15 ปีและไม่เกิน 18 ปี 
2.ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 หรือเทียบเท่า
3.มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ยรวม 3.0 ขึ้นไป 
4.มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโครงการและได้คะแนนสอบตามที่โครงการกำหนด 

สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการสอบให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ 
1.ให้นักเรียนลงทะเบียนเพื่อสมัครสอบได้ทางลิงค์ที่ 1 ได้ทันทีลิ้งค์ที่1 >>> https://forms.gle/mD9UtdN8ME7uCpWj7

2.วันเสาร์ที่ 23/07/2565 ให้นักเรียนกดเข้าลิ้งค์ที่ 2 เพื่อเข้าทำแบบทดสอบได้ในเวลา 13.00-14.00 น.
(คำแนะนำ: นักเรียนควรเข้าลิ้งค์สอบก่อนเวลาประมาณ 5 - 10 นาที)
ลิ้งค์ที่ 2 >>> https://forms.gle/iMC2k2Hz9YikFCu58
โครงการจะประกาศผลสอบภายใน 7 วัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม   คลิก