ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 521 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (download)