ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Ignite by Ondemand จัดกิจกรรมแนะแนว inter insight @school เพื่อแนะแนวการเตรียมตัวเข้าหลักสูตรนานาชาติและแพทย์รอบ Portfolio และการติว BMAT

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กรกฎาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 513 คน
ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Ignite by Ondemand จัดกิจกรรมแนะแนว inter insight @school เพื่อแนะแนวการเตรียมตัวเข้าหลักสูตรนานาชาติและแพทย์รอบ Portfolio และการติว BMAT

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Ignite by Ondemand จัดกิจกรรมแนะแนว inter insight @school เพื่อแนะแนวการเตรียมตัวเข้าหลักสูตรนานาชาติและแพทย์รอบ Portfolio และการติว BMAT ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารหอประชุม  50 ปี ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม   คลิก