รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 สิงหาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 465 คน
รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เปิดรับสมัครแล้ว!  นักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นั่นก็คือการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ในโครงการ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย   
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 
สถาบันโคเซ็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และ สถาบันโคเซ็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งที่ต้องเตรียมจะมีอะไรบ้าง ศึกษารายละเอียดได้จากภาพข้างล่างนี้ค่ะ
สมัครสอบ ได้ที่ https://apply.mwit.ac.th/index.php
-------------------------------
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการสมัครสอบ สามารถสอบถามกับงานวิชาการได้โดยตรงที่เพจ https://www.facebook.com/MWITadmission
รับรองกระจ่างทุกข้อสงสัยแน่นอน