กิจกรรมโครงการ ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 สิงหาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 125 คน
กิจกรรมโครงการ ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และ นายภควัต  ศักดิ์เทวี ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน นำนักเรียนชั้น ม.5 - 6 ที่มีจิตอาสาบริจาคโลหิต เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมี รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบริจาคฯ เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   คลิก