โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเพะเยา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 สิงหาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 152 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเพะเยา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำบุคลากรเข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ ณ มหาวิทยาลัยเพะเยา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน ตลอดจนได้มีโอกาสเรียนรู้และนำประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้กับการพัฒนาการปฏิบัติงานในอนาคต ในวันจันทร์ที่ 8  สิงหาคม 2565 และเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   คลิก