การสัมมนาเพื่อวิเคราะห์องค์กรจัดทำแผนและติดตามการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 สิงหาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 124 คน
การสัมมนาเพื่อวิเคราะห์องค์กรจัดทำแผนและติดตามการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์องค์กรจัดทำแผนและติดตามการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องทิพย์พิมาน และ ห้องพินทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   คลิก