โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอสแดงความยินดีกับนักเรียนที่รับรางวัลในด้านต่างๆดังนี้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 สิงหาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 387 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอสแดงความยินดีกับนักเรียนที่รับรางวัลในด้านต่างๆดังนี้

นางสาวอรชพร  มะลิมาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เข้ารับพระราชทานรางวัล ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ประจำปี 2565 จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2565 โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานรางวัลครั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565

 

นางสาวภิญญาพัชญ์  ปริศนานันทกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/4 และนางสาว อรชพร  มะลิมาศ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  รางวัลเหรียญทอง (ชมเชย) การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  จากโครงการการแข่งขันวิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ฉลองครบรอบ 100 ปี  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่18 สิงหาคม พ.ศ 2565

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรม ทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่   18 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

  1. เด็กหญิงอภิชญา      ธีรวุฒิกุลรักษ์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5             รางวัลเหรียญเงิน
  2. เด็กชายอาชว์         คูตระกูล          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5                 รางวัลเหรียญเงิน
  3. เด็กชายอธิคุณ         มีหล้า             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5                รางวัลเหรียญเงิน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ

  1. นางสาวภิญญาพัชญ์  ปริศนานันทกุล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4             รางวัลเชิดชูเกียรติ
  2. นางสาวอรชพร        มะลิมาศ          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4             รางวัลเชิดชูเกียรติ

การแข่งขัน Science Communication ประจำภาคเหนือ ประเภทอายุต่ำกว่า 18 ปี

          นายโชติวัฒน์     ตั้งสถาพร                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2             รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงจีรภัทร์ นาปล้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัลอันดับ3 (เหรียญทองแดง) ประเภทบุคคล Recurve เหรียญทองเเดง ระยะ18 เมตร การเเข่งขันกีฬายิงธนูชิงเเชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 -20 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ สนามยิงธนูหัวหมาก การกีฬาประเทศไทย

นายธนนท์ ธนิยผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชายเดี่ยวและชนะเลิศชายคู่ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ปี 2565 ครั้งที่ 42 จังหวัดลำพูน (รอบคัดเลือก) และได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาแบดมินตันของภาค 5 ไปแข่งขัน ในระดับประเทศต่อไปเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

นางสาวปุณิกา  จงไกรจักร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัล จากกการเเข่งขันกีฬายิงธนูชิงเเชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565  ณ สนามยิงธนูหัวหมาก การกีฬาประเทศไทย ดังนี้

- เหรียญทอง ประเภทธนู Recurve รุ่น open ระยะ 70 m

- เหรียญทอง ประเภทธนู Recurve ระยะ 18 m

เด็กชายสิรภพ กังวานวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ชายเดี่ยว  ประเภทกีฬาเปตอง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ปี 2565 ครั้งที่ 42 จังหวัดลำพูน  (รอบคัดเลือก) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565