การอบรม รู้ทันกรูมมิ่ง เรื่อง การป้องกันการกรูมมิ่ง : การตระเตรียมล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการล่วงละเปิดทางเพศในเด็ก ผ่านสื่อออนไลน์ และเพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันการกรูมมิ่งทั้งในรูปแบบออนไลน์และในชีวิตจริง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 855 คน
การอบรม รู้ทันกรูมมิ่ง เรื่อง การป้องกันการกรูมมิ่ง : การตระเตรียมล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการล่วงละเปิดทางเพศในเด็ก ผ่านสื่อออนไลน์ และเพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันการกรูมมิ่งทั้งในรูปแบบออนไลน์และในชีวิตจริง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงงของมนุษย์ และมูลนิธิศานติวัฒนธรรม จัดดการอบรม “รู้ทันกรูมมิ่ง” เรื่อง การป้องกันการกรูมมิ่ง : 
การตระเตรียมล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการล่วงละเปิดทางเพศในเด็ก ผ่านสื่อออนไลน์ และเพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันการกรูมมิ่งทั้งในรูปแบบออนไลน์และในชีวิตจริง
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 37 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 31 คน ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร เรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   คลิก