กิจกรรมพาน้องนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 สิงหาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1615 คน
กิจกรรมพาน้องนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาทำให้หลากหลายกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ รวมถึงกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย โดยในปีการศึกษา 2565 สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายลง จึงทำให้ทางโรงเรียนเห็นสมควรให้จัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของโรงเรียน พานักเรียนนมัสการพระธาตุ และเพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักเรียน รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่าน ได้แสดงออกถึงพลังของความสามัคคีพี่น้องแห่งสาธิต มช. โดยมี ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อ.ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ  ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ เส้นทางธรรมชาติสุเทพ-ปุย และพระธาตุดอยสุเทพ

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   คลิก