คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 สิงหาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 213 คน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

อาจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ.พญ.ประภาพร  สู่ประเสริฐ รองคณบดีด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมผู้บริหาร และนักศึกษาแพทย์ ในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารหอประชุม 50 ปี  ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   คลิก