โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอสแดงความยินดีกับนักเรียนที่รับรางวัลในด้านต่างๆดังนี้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 สิงหาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 252 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอสแดงความยินดีกับนักเรียนที่รับรางวัลในด้านต่างๆดังนี้

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ารับรางวัล ประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม VISION20/20 มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น อำเภอเเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายชื่อดังประกาศแนบ

 

นายพงศกร พรมมิ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ผู้แทนประเทศไทยจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศโอลิมปิก ครั้งที่ 15 (The 15th International Earth Science Olympiad: 15th IESO) ณ เมืองอาออสตา (Valle d’Aosta) สาธารณรัฐอิตาลี ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ฯ

นายชิติพัทธ์ ชัยมงคล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัล  Gold Award จากรายการสอบแข่งขัน Hong Kong International Computational Olympiad2022 (HKICO Heat Round 2022) เป็นการสอบ การเขียนโปรแกรม Python จัดสอบเมื่อวันที่ 15  พ.ค. 2565 โดย Olympiad Champion Education Center (OCEC) ประเทศฮ่องกง ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง และได้รับการสนับสนุนโดย National University  of Singapore (NUS)

นางสาวปิยะธิดา  บุญมาถา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 รางวัลต้นกล้าเสมาคุณาธร ประจำปี 2565 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับชมรมวัฒนธรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนต้นแบบ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565

นายโชติวัฒน์  ตั้งสถาพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท จากกิจกรรมการแข่งขัน Science Communication ระดับประเทศ ประเภทอายุต่ำกว่า 18 ปี ในการพูดเกี่ยวกับหัวข้อ "ความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับ AI" ในงาน AI Robotics for All Expo 2022 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

และได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท และรับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ จากกิจกรรมการแข่งขัน Science Communication ประจำภาคเหนือ ประเภทอายุต่ำกว่า 18 ปี ในการพูดเกี่ยวกับหัวข้อ "AI กับข่าวสารในช่วงเวลานั้น ๆ" ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่