งานต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย-โรงเรียน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กันยายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 539 คน
งานต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย-โรงเรียน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย-โรงเรียน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน และในช่วงท้ายของการลงพื้นที่ รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รักษาการแทนรองอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในพิธีลงนามแสดงเจตนารมณ์การดำเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระหว่างคณะอนุกรรมการประเมินผลและคัดเลือกมหาวิทยาลัย – โรงเรียน เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยระยะที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   คลิก