ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถม มัธยมศึกษา เข้าพบและแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์​ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ​ศรีบัณฑิตมงคล​ ในโอกาส ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กันยายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 616 คน
ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถม มัธยมศึกษา เข้าพบและแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์​ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ​ศรีบัณฑิตมงคล​ ในโอกาส ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ อนุบาลและประถม ระดับมัธยมศึกษา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และคณะตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน เข้าพบและแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์​ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ​ศรีบัณฑิตมงคล​ ในโอกาส ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   คลิก