ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 426 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (download)