โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กันยายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 812 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ผศ.อาคม  ตันตระกูล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณมรกต  ยศธำรง กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณสุธาลี  ทองมี ผู้แทนประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อุปการคุณทุนการศึกษา เข้าร่วมพิธี ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565  เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ไฟล์ภาพเพิ่มเติม   คลิก