ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 11319 คน
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566


เข้าสู่ระบบรับสมัครทดสอบ คลิก


เอกสารดาวน์โหลด
1. คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ม.1 ปีการศึกษา 2566 (download)
2. คู่มือ การรับสมัคร ม.1 ปีการศึกษา 2566 (download)
3. ไฟล์ประกาศ ม.1 ปีการศึกษา 2566 (download)