ระบบการรับสมัครทดสอบ การทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กันยายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1459 คน
ระบบการรับสมัครทดสอบ การทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าสู่ระบบรับสมัครทดสอบ คลิก


เอกสารดาวน์โหลด
1. คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ม.1 ปีการศึกษา 2566 (download)
2. คู่มือ การรับสมัคร ม.1 ปีการศึกษา 2566 (download)
3. ไฟล์ประกาศ ม.1 ปีการศึกษา 2566 (download)