ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1508 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศผลคัดเลือกผู้เช่าร้านอาหาร สาธิต มช. (download)