การลงทะเบียนออนไลน์ วิชาสาระเพิ่มเติมอิสระและวิชากิจกรรมอิสระ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กันยายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 622 คน
การลงทะเบียนออนไลน์ วิชาสาระเพิ่มเติมอิสระและวิชากิจกรรมอิสระ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การลงทะเบียนออนไลน์ วิชาสาระเพิ่มเติมอิสระและวิชากิจกรรมอิสระ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ลงทะเบียนออนไลน์ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 

  • 9.00 - 9.30 น.     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียน

  • 9.30 - 10.00 น    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียน

  • 10.00 - 10.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียนออนไลน์ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 

  • 9.00 - 9.30 น.     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียน

  • 9.30 - 10.00 น    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียน

  • 10.00 - 10.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียน

 

ลงทะเบียนผ่านระบบ  CMUD SAP  ตามวันและเวลาที่กำหนดของแต่ละระดับชั้น

รายละเอียดการลงทะเบียนศึกษาจากเอกสารคำชี้แจงการลงทะเบียนที่แนบมานี้

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. คำชี้แจงการลงทะเบียนออนไลน์ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (download)
2. คำชี้แจงการลงทะเบียนออนไลน์ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (download)