ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 ตุลาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 638 คน
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารดาวน์โหลด
1. ตารางสอน ม.1 เทอม 2/2565 (download)
2. ตารางสอน ม.2 เทอม 2/2565 (download)
3. ตารางสอน ม.3 เทอม 2/2565 (download)
4. ตารางสอน ม.4 เทอม 2/2565 (download)
5. ตารางสอน ม.5 เทอม 2/2565 (download)
6. ตารางสอน ม.6 เทอม 2/2565 (download)