โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 ตุลาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 257 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565 ณ อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่