ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการ โครงการสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8 รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 กิจกรรม 32 ประเภทของการให้รางวัล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 ตุลาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 938 คน
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการ โครงการสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8 รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 กิจกรรม 32 ประเภทของการให้รางวัล

enlightenedการวาดภาพระบายสี หัวข้อ “จินตนาการประสานภูมิปัญญา  พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์  ก้าวทันโลกดิจิทัล” ระดับชั้น ▪️ประถมต้น ▪️ประถมปลาย ▪️มัธยมต้น ▪️มัธยมปลาย (โรงเรียนทุกสังกัด)

enlightenedการประกวดวาดภาพ Digital Painting หัวข้อ "จินตนาการประสานภูมิปัญญา  พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์  ก้าวทันโลกดิจิทัล" ระดับชั้น ▪️ประถมต้น ▪️ประถมปลาย ▪️มัธยมต้น ▪️มัธยมปลาย (โรงเรียนทุกสังกัด)

enlightenedการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ▪️มัธยมต้น   หัวข้อ “วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี” (โรงเรียนสาธิตในสังกัด อว. ที่มีความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้ง 22 สถาบัน)