ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 ตุลาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 7840 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA)  ทางโรงเรียนสาธิตฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้พื้นฐานฯ ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครทดสอบฯ เพื่อตรวจสอบสิทธิและพิมพ์เอกสารประจำตัวผู้เข้าสอบ โดยจะเป็นการเข้าตรวจสอบสิทธิรายบุคคล

ตรววสอบสิทธิและพิมพ์เอกสารประจำตัวผู้เข้าสอบ --> คลิก