ประชาสัมพันธ์กำหนดการเดินทาง รายชื่อนักเรียนตามห้องพัก ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์”

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 30 ตุลาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 807 คน
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเดินทาง รายชื่อนักเรียนตามห้องพัก ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์”

ประชาสัมพันธ์กำหนดการเดินทาง รายชื่อนักเรียนตามห้องพัก ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์”


เอกสารดาวน์โหลด
1. กำหนดการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45 (download)
2. ตารางรถเดินทางไปแข่งขัน (download)
3. ห้องพักนักกีฬาชาย (download)
4. ห้องพักนักกีฬาหญิง (download)
5. ห้องพักนักแสดง (download)