ประมวลภาพกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45 พิบูลบําเพ็ญเกมส์ ระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 854 คน
ประมวลภาพกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45 พิบูลบําเพ็ญเกมส์ ระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2565

ประมวลภาพกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45 พิบูลบําเพ็ญเกมส์ ระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2565

ประมวลภาพ --> คลิก