สรุปเหรียญรางวัลจากเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” สาธิตเชียงใหม่สามารถกวาดเหรียญรางวัลได้ ทั้งหมด 56 เหรียญ แบ่งเป็น 15 ทอง 18 เงิน 23 ทองแดง และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ทั้งหมด 8 คน จาก 3 ชนิดกีฬา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 268 คน
สรุปเหรียญรางวัลจากเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” สาธิตเชียงใหม่สามารถกวาดเหรียญรางวัลได้ ทั้งหมด 56 เหรียญ แบ่งเป็น 15 ทอง 18 เงิน 23 ทองแดง และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ทั้งหมด 8 คน จาก 3 ชนิดกีฬา

อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณาจารย์ บุคลากร ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จากการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ สามารถกวาดเหรียญรางวัลได้ ทั้งหมด 56 เหรียญ แบ่งเป็น 15 ทอง 18 เงิน 23 ทองแดง และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ทั้งหมด 8 คน จาก 3 ชนิดกีฬา