พิธีมอบถ้วยประจำการแข่งขันและธงประจำการแข่งขัน สู่เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 332 คน
พิธีมอบถ้วยประจำการแข่งขันและธงประจำการแข่งขัน สู่เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยรัตน์ นพฤทธิ์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีมอบถ้วยประจำการแข่งขันและธงประจำการแข่งขันสู่เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่