นักเรียนสาธิตมชจำนวน40คน เข้าร่วมกิจกรรม บริการน้ำดื่ม จุดพยาบาล และให้กำลังใจนักวิ่งใน CMU ChiangMai Marathon 2022 ณ.บริเวณโรงอาหาร และหน้าอาคารธุรการโรงเรียน ตั้งแต่เวลา04.20-8.30.น.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 235 คน
นักเรียนสาธิตมชจำนวน40คน เข้าร่วมกิจกรรม บริการน้ำดื่ม จุดพยาบาล และให้กำลังใจนักวิ่งใน CMU ChiangMai Marathon 2022 ณ.บริเวณโรงอาหาร และหน้าอาคารธุรการโรงเรียน ตั้งแต่เวลา04.20-8.30.น.

นักเรียนสาธิตมชจำนวน40คน เข้าร่วมกิจกรรม บริการน้ำดื่ม จุดพยาบาล และให้กำลังใจนักวิ่งใน CMU ChiangMai Marathon 2022
ณ.บริเวณโรงอาหาร และหน้าอาคารธุรการโรงเรียน ตั้งแต่เวลา04.20-8.30.น.