ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Education USA จัดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การสมัครเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกาและทุนการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 123 คน
ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Education USA จัดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การสมัครเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกาและทุนการศึกษา

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Education USA สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การสมัครเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกาและทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่สนใจ จำนวน 54 คน ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   คลิก